قوانین بازی پوکر تگزاس هولدم

آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم

تگزاس هولدم با استفاده از یک دسته کارت ۵۲ تایی استاندارد و بین ۲ تا ۱۰ بازیکن بازی می شود. مسابقات بزرگ ممکن است صدها بازیکن را شامل شوند، اما در هر دست، بازیکن فقط بر روی میز خودش با دیگران رقابت می کند. قبل از هر دست، یک بازیکن “کارت پخش کن” (دیلر) نامی […]