با شناخت پوزیشن های بازی پوکر، شانس برد خود را افزایش دهید.

موقعیت نشستن پوکر بازان در دور میز پوکر از مهمترین عوامل تاثیر گزار در پیروزی پوکر بازان  می باشد. پوکربازان حرفه ای با در نظر گرفتن موقعیتشان است که تصمیم می گیرند با کدام دست وارد بازی شوند و یا از بازی خارج شوند. پوکربازان با توجه به موقعیت خود نسبت به پلیر دیلر ارزش … ادامه خواندن با شناخت پوزیشن های بازی پوکر، شانس برد خود را افزایش دهید.